• قفل الکترونیک

قفل الکترونیک

قفل الکترونیک

  • کد محصول: ELock1
  • موجودی: 1
  • 235,000تومان

  • قیمت بدون مالیات: 235,000تومان

محصولات مرتبط

کارت الکترونیک 125k / RO

کارت الکترونیک 125k / RO

کارت الکترونیک 125k  فقط خواندنی Read Onlyدر ابعاد استاندارد کارت شتابجهت  مصارف نرم افزار..

6,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,000تومان

کارت الکترونیک مایفر 13.56Mhz

کارت الکترونیک مایفر 13.56Mhz

کارت الکترونیک کارت الکترونیک مایفر 13.56Mhz یا 1kدر ابعاد استاندارد کارت شتابجهت  مصارف نرم اف..

6,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,000تومان

کارت الکترونیک 125k R/W

کارت الکترونیک 125k R/W

کارت الکترونیک 125k  خواندنی و نوشتنی Read / Wirteدر ابعاد استاندارد کارت شتابجهت  مصارف ن..

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان